Staatssecretaris Wiebes wil huuraftrek voor ZZP’ers beëindigen

In augustus heeft de Hoge Raad nog bepaald dat ZZP’ers onder bepaalde voorwaarden de huurkosten van hun huurwoning van de winst mogen aftrekken. Het gaat hierbij om ondernemers die minimaal 10% van hun werkzaamheden vanuit hun huurwoning uitvoeren en nog niet met de belastingdienst hebben afgerekend. Ondernemers die al meerdere jaren actief zijn, kunnen dus niet alsnog gebruik maken van de regeling. Continue reading →

Recht op eerlijk proces in de Grondwet

Het kabinet heeft een conceptwetsvoorstel aangekondigd middels een internetconsultatie waarin staat vermeld dat artikel 17 van de Grondwet gewijzigd gaat worden. In dit artikel zal het kabinet het recht op een eerlijk proces vastleggen. Met dit voorstel wil het kabinet verder gaan dan artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), waarin dit recht al is verankerd. Het artikel uit het EVRM ziet niet op alle rechtsgebieden en daar wil het kabinet op inspelen. Met het voorstel wil het kabinet de Grondwet beter laten aansluiten met het EVRM. Continue reading →

Letselschade, recht op schadevergoeding?

Wanneer u een auto-ongeluk heeft gehad vraagt u zich wellicht af of (ook) een schadevergoeding kan ontvangen voor eventueel opgelopen letsel?

Voordat we hier een antwoord op kunnen geven zijn eerst antwoorden op de volgende vragen van belang.

  1. Wie is er aansprakelijk voor het auto ongeluk?
  2. Welk letsel heeft het slachtoffer?
  3. Welke financiële gevolgen houden verband met het auto ongeluk?

Continue reading →

Wegwijzer in letselschades

De Letselschade Raad introduceert een wegwijzer voor mensen die te maken krijgen met letselschade.

Deze wegwijzer met de titel “Grip op uw letselschade”, geeft antwoord op de meest voorkomende vragen bij letselschadeslachtoffers zoals “Wat is letselschade eigenlijk?” en “Waar vind ik betrouwbare informatie?”. Continue reading →

Google mag gegevens rechtspersonen openbaren

Onlangs heeft een stichting een kort geding aangespannen tegen Google Maps en Google Street view. Inzet van het geschil: de publicatie door Google van de naam van de stichting en het vestigingsadres. In de naam van de stichting komen namelijk de namen van twee natuurlijke personen voor die woonachtig zijn op het vestigingsadres van de stichting. Continue reading →

Rechtbanken krijgen minder strafzaken

Het aantal zaken bij de strafsectoren van de rechtbanken in Nederland is vorig jaar met 8% gedaald. Werden er in 2009 nog 218.000 strafzaken aangebracht, vorig jaar waren dat er iets meer dan 200.000. Het totaal aantal rechtszaken in Nederland bleef met 1,9 miljoen gelijk aan dat van 2009. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak over 2010. Continue reading →