Wetsvoorstel vergoeding affectieschade

Er is een nieuwe wetsvoorstel gedaan waarin gevraagd wordt naar het treffen van een regeling voor vergoeding van affectieschade.

 

Dit is de psychische schade die iemand lijdt nadat zijn of haar naaste is overleden door toedoen van een ander. Bovendien wordt er verzocht om ook affectieschade te gaan vergoeden als een naaste ernstig letsel heeft opgelopen door toedoen van een ander. Dit kan in situaties zijn waarbij bijvoorbeeld sprake is van geweldpleging, een medische fout, een bedrijfsongeval of een verkeersongeluk.

 

Er is al eerder onderzoek gedaan naar de behoefte van nabestaanden en hieruit blijkt dat nabestaanden behoefte hebben aan aandacht voor hun leed. Een schadevergoeding zal dit leed niet weg nemen, maar het biedt erkenning en hierdoor kan het de verwerking ten goede komen.

 

Als het voorstel wordt goedgekeurd dan zullen partners, kinderen en ouders van slachtoffers in aanmerking kunnen komen voor een affectieschade vergoeding. Er worden vaste bedragen per geval vastgesteld en deze zijn momenteel vast gesteld tussen de 12.500 en de 20.000 euro. De bedragen dienen betaald te worden door degene wiens schuld het overlijden of het letsel is.

 

De vergoeding hoeft niet perse in een aparte rechtszaak behandeld te worden. Nabestaanden kunnen zich ook voegen in het strafproces.

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/07/20/wetsvoorstel-affectieschade-bij-tweede-kamer-ingediend.html

Kan je een reis annuleren na het boeken bij een reisorganisatie?

Je hebt een reis geboekt, maar door omstandigheden kan deze niet doorgaan. Kan de reis geannuleerd worden?
In eerste instantie zit je vast aan je boeking bij de reisorganisatie. Wil je toch je reis annuleren vanwege ziekte of familieomstandigheden? Dan mag de reisorganisatie wel kosten in rekening brengen voor het annuleren. Om te kijken hoe hoog de kosten zullen zijn moet er gekeken worden naar de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij de reisorganisatie. Hoe dichterbij de vertrekdatum je annuleert, des te hoger de kosten voor de annulering.

 

Als de reisorganisatie lid is van de Algemene Verenigingen van Reisondernemingen (ANVR) dan is de ANVR-voorwaarden van toepassing. Als je minstens 42 dagen voor de vertrekdatum annuleert, ben je alleen de aanbetaling kwijt volgens de ANVR-voorwaarden. Er kan bij andere algemene voorwaarden een andere berekening zijn voor de annuleringskosten, alleen mag maximaal de reissom in rekening worden gebracht.

 

Volgens de wet heb je wel de mogelijkheid om je reis over te dragen aan iemand anders. Dus dan zal iemand anders in jouw plaats de reis maken. Je kan tot zeven dagen voor vertrek de reis overdragen aan iemand anders. Dit doe je door contact op te nemen met jouw reisorganisatie. Degene die de reis overneemt moet wel voldoen aan de voorwaarden van de reis. Voor het overdragen van de reis mag de reisorganisatie wel administratiekosten in rekening brengen.

 

Een advies is om een annuleringsverzekering af te sluiten bij het boeken van een reis. Kijk wel bij de verzekeraar na in welke situaties de annuleringskosten wordt vergoed. Lees dus de polisvoorwaarden van de verzekeraar.