AOW in 2022 met drie maanden omhoog

In 2022 zal de pensioengerechtigde leeftijd met drie maanden worden verlengd. In plaats van 67 jaar, zal men pas met 67 jaar en drie maanden pensioen ontvangen. Deze verhoging is het gevolg van een hogere raming van de levensverwachting, opgesteld door het Centraal Bureau van de Statistiek.

Sinds 2012 is er een regeling in de wet opgenomen waarbij de pensioengerechtigde leeftijd automatisch met drie maanden wordt verlengd, bij een stijging van de levensverwachting. Deze automatische stijging dient vijf jaren van tevoren bekend te worden gemaakt. Dit betekent dat de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 2022, voor 1 januari 2017 bekend moet zijn gemaakt.

Nederlanders die op 31 december 1954 zijn geboren, krijgen vanaf 31 december 2021 pensioen. Maar als gevolg van de verhoging krijgt de Nederlander die op 1 januari 1955 is geboren, pas op 1 april 2022 pensioen.

De verhoging in 2022, is de eerste automatische verhoging van de aow. Maar als de levensverwachting op dezelfde manier blijft stijgen, dan zal er nog vaker een verhoging plaatsvinden.

Bron:

Berichtgeving CBS