Wetsvoorstel vergoeding affectieschade

Er is een nieuwe wetsvoorstel gedaan waarin gevraagd wordt naar het treffen van een regeling voor vergoeding van affectieschade.

 

Dit is de psychische schade die iemand lijdt nadat zijn of haar naaste is overleden door toedoen van een ander. Bovendien wordt er verzocht om ook affectieschade te gaan vergoeden als een naaste ernstig letsel heeft opgelopen door toedoen van een ander. Dit kan in situaties zijn waarbij bijvoorbeeld sprake is van geweldpleging, een medische fout, een bedrijfsongeval of een verkeersongeluk.

 

Er is al eerder onderzoek gedaan naar de behoefte van nabestaanden en hieruit blijkt dat nabestaanden behoefte hebben aan aandacht voor hun leed. Een schadevergoeding zal dit leed niet weg nemen, maar het biedt erkenning en hierdoor kan het de verwerking ten goede komen.

 

Als het voorstel wordt goedgekeurd dan zullen partners, kinderen en ouders van slachtoffers in aanmerking kunnen komen voor een affectieschade vergoeding. Er worden vaste bedragen per geval vastgesteld en deze zijn momenteel vast gesteld tussen de 12.500 en de 20.000 euro. De bedragen dienen betaald te worden door degene wiens schuld het overlijden of het letsel is.

 

De vergoeding hoeft niet perse in een aparte rechtszaak behandeld te worden. Nabestaanden kunnen zich ook voegen in het strafproces.

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/07/20/wetsvoorstel-affectieschade-bij-tweede-kamer-ingediend.html