Wetsvoorstel vergoeding affectieschade

Er is een nieuwe wetsvoorstel gedaan waarin gevraagd wordt naar het treffen van een regeling voor vergoeding van affectieschade.

 

Dit is de psychische schade die iemand lijdt nadat zijn of haar naaste is overleden door toedoen van een ander. Bovendien wordt er verzocht om ook affectieschade te gaan vergoeden als een naaste ernstig letsel heeft opgelopen door toedoen van een ander. Dit kan in situaties zijn waarbij bijvoorbeeld sprake is van geweldpleging, een medische fout, een bedrijfsongeval of een verkeersongeluk.

 

Er is al eerder onderzoek gedaan naar de behoefte van nabestaanden en hieruit blijkt dat nabestaanden behoefte hebben aan aandacht voor hun leed. Een schadevergoeding zal dit leed niet weg nemen, maar het biedt erkenning en hierdoor kan het de verwerking ten goede komen.

 

Als het voorstel wordt goedgekeurd dan zullen partners, kinderen en ouders van slachtoffers in aanmerking kunnen komen voor een affectieschade vergoeding. Er worden vaste bedragen per geval vastgesteld en deze zijn momenteel vast gesteld tussen de 12.500 en de 20.000 euro. De bedragen dienen betaald te worden door degene wiens schuld het overlijden of het letsel is.

 

De vergoeding hoeft niet perse in een aparte rechtszaak behandeld te worden. Nabestaanden kunnen zich ook voegen in het strafproces.

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/07/20/wetsvoorstel-affectieschade-bij-tweede-kamer-ingediend.html

Schade na de storm

De ‘Julistorm’ van 25 juli jl. heeft veel schade aangericht. Door harde windstoten zijn er veel bomen omgewaaid en dakpannen van het dak gewaaid. Volgens het Verbond van Verzekeraars zal de schade oplopen tot minimaal 13 miljoen euro. Deze schade zal vooral aan de woning, inboedel en de auto zijn.

 

Maar in hoeverre wordt de schade door de storm vergoed door de verzekeraar? Hiervoor moet u in de polisvoorwaarden van uw verzekering kijken, maar een aantal punten komen we in de meeste verzekeringen tegen.

 

Allereerst is het belangrijk om te weten wanneer er sprake is van een storm. Officieel is er sprake van storm wanneer de windkracht hoger is dan windkracht 9. De verzekeraar gaat echter uit van windkracht 7. De verzekeraar zal zelf bij het KNMI navragen welke windkracht er is gemeten en op basis hiervan beslissen of er sprake was van een storm.

 

Daarnaast moet er gekeken worden naar wat er is beschadigd en onder welke verzekering dit valt. Als het gaat om stormschade aan het huis, is de opstalverzekering vaak van toepassing. U kunt denken aan dakpannen die van het dak zijn gewaaid, schuttingen die kapot zijn gegaan en bomen die op de woning zijn gevallen.

 

Als er schade is ontstaan aan uw huis, is het verstandig om meteen contact op te nemen met uw verzekeraar. Ook is het handig om foto’s te maken van de ontstane schade en om niet meteen op te ruimen. Sommige verzekeraars of tussenpersonen willen de situatie ook zelf bekijken voordat zij beslissen tot uitkering. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

 

Schade aan tuinmeubilair of andere inboedel in uw woning worden gedekt door de inboedelverzekering. Ook bij het melden van deze schade is het belangrijk om niet meteen op te ruimen en om overal foto’s van te maken. Hierdoor kan de verzekeraar zelf inschatten wat er moet gebeuren.

 

Het kan ook zijn dat uw auto is beschadigd door rondvliegende takken of omgevallen bomen. Ook hier is het belangrijk om te weten welke verzekering u heeft afgesloten. Bent u alleen WA verzekerd, zal er niet worden uitbetaald bij stormschade. Een WA verzekering dekt alleen de schade die bij een ander is aangebracht.

 

Als u een WA met beperkt of volledig casco heeft afgesloten, zal de verzekering waarschijnlijk wel de kosten vergoeden. Het is wel verstandig om dit in de polisvoorwaarden na te kijken. Het kan zijn dat het claimen van de schade invloed heeft op de premie die u betaald.

 

Als u stormschade heeft opgelopen, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met de verzekeraar om de schade te claimen. U kunt dan meteen afspraken maken over het herstellen van de schade.

 

Bron: https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Paginas/%27Julistorm%27-zorgt-voor-minimaal-13-miljoen-euro-schade.aspx

Kan je een reis annuleren na het boeken bij een reisorganisatie?

Je hebt een reis geboekt, maar door omstandigheden kan deze niet doorgaan. Kan de reis geannuleerd worden?
In eerste instantie zit je vast aan je boeking bij de reisorganisatie. Wil je toch je reis annuleren vanwege ziekte of familieomstandigheden? Dan mag de reisorganisatie wel kosten in rekening brengen voor het annuleren. Om te kijken hoe hoog de kosten zullen zijn moet er gekeken worden naar de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij de reisorganisatie. Hoe dichterbij de vertrekdatum je annuleert, des te hoger de kosten voor de annulering.

 

Als de reisorganisatie lid is van de Algemene Verenigingen van Reisondernemingen (ANVR) dan is de ANVR-voorwaarden van toepassing. Als je minstens 42 dagen voor de vertrekdatum annuleert, ben je alleen de aanbetaling kwijt volgens de ANVR-voorwaarden. Er kan bij andere algemene voorwaarden een andere berekening zijn voor de annuleringskosten, alleen mag maximaal de reissom in rekening worden gebracht.

 

Volgens de wet heb je wel de mogelijkheid om je reis over te dragen aan iemand anders. Dus dan zal iemand anders in jouw plaats de reis maken. Je kan tot zeven dagen voor vertrek de reis overdragen aan iemand anders. Dit doe je door contact op te nemen met jouw reisorganisatie. Degene die de reis overneemt moet wel voldoen aan de voorwaarden van de reis. Voor het overdragen van de reis mag de reisorganisatie wel administratiekosten in rekening brengen.

 

Een advies is om een annuleringsverzekering af te sluiten bij het boeken van een reis. Kijk wel bij de verzekeraar na in welke situaties de annuleringskosten wordt vergoed. Lees dus de polisvoorwaarden van de verzekeraar.