Wet verruiming competentiegrens kantonrechter aangenomen

Op 17 maart heeft de eerste kamer de Evaluatiewet Modernisering Rechterlijke Organisatie aangenomen.

Een van de onderdelen van deze wet betreft de wijziging van de bevoegdheid van de kantonrechter. Het wetsvoorstel was al eerder in 2010 door de Tweede Kamer aangenomen, maar moest nog door de Eerste Kamer geaccordeerd worden. De wet is nu dus een feit en zal zo goed als zeker op 1 juli aanstaande in werking treden. Continue reading →