Handhaving passagiersrechten luchtvaart transparanter

De handhaving van de passagiersrechten in de luchtvaart wordt transparanter met een handhavingskader.

In dit handhavingskader wordt beschreven op welke manier de Inspectie Verkeer en Waterstaat de Europese Verordening met betrekking tot de passagiersrechten in de luchtvaart handhaaft.

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft dit handhavingskader deze week aangeboden aan de Tweede Kamer.

De uitspraak van het Europees hof van Justitie in november 2009, dat passagiers gecompenseerd moeten worden als hun vlucht meer dan drie uur is vertraagd, maakte duidelijk dat de Verordening op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Daarmee werd de noodzaak om de handhaving transparanter te maken steeds groter. Door de handhaving vast te leggen in een kader kunnen interpretatieverschillen zo veel mogelijk worden voorkomen en kan de naleving van de Verordening door de luchtvaartmaatschappijen verbeteren.

Het handhavingskader geeft inzicht in de manier waarop klachten en verzoeken tot handhaving kunnen worden ingediend en hoe deze door de inspectie worden behandeld. Daarnaast wordt beschreven op welke manier de luchtvaartmaatschappijen zich alsnog kunnen conformeren aan de regelgeving nadat een overtreding door de inspectie wordt vastgesteld. Als de luchtvaartmaatschappij het besluit niet naleeft, kan de inspectie de luchtvaartmaatschappij dwingen alsnog de Verordening na te leven. Onder meer door het opleggen van een last onder dwangsom. De hoogte van de dwangsom is mede afhankelijk van de ernst van de overtreding.

In het handhavinskader staat verder dat na veertig – door de inspectie vastgestelde – overtredingen van de Europese Verordening in een jaar, die niet hersteld zijn door de luchtvaartmaatschappij, de inspectie de luchtvaartmaatschappij een boete oplegt. De boetes die worden opgelegd worden in een opeenvolgende reeks steeds hoger tot een maximaal bedrag van 74.000 Euro per overtreding.

De informatieplicht waar luchtvaartmaatschappijen aan moeten voldoen, is voor de inspectie een zeer belangrijk onderdeel van de passagiersrechten. Overtredingen op dit punt worden daarom sneller beboet. Bij de elfde – door de inspectie vastgestelde – overtreding van de informatieplicht binnen een jaar, geldt een boete van 3000 Euro Elke daarop volgende overtreding wordt beboet met een bedrag van 6000 Euro.

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat