2011: stijging tarieven verkeersboetes

Misschien heeft u in het nieuwe jaar al een verkeersovertreding begaan en een envelop van het Centraal Justitieel Incassobureau op de mat gekregen. U zult dan gemerkt hebben van het besluit wat er per 1 januari 2011 voor heeft gezorgd dat de boetes een stuk duurder zijn geworden. De tarieven zijn met 15% verhoogd. Nu worden boetes iedere twee jaar sowieso al aangepast aan de prijsstijgingen, maar deze verhoging staat daar los van.

Het doel achter de verhoging van de boetetarieven is dat men zich beter aan de verkeersregels gaat houden. Hiermee wordt één van de doelstellingen van het strafrecht nagestreefd, namelijk generale preventie. Dit wil zeggen dat de samenleving in het geheel afgeschrikt wordt door de sanctie die het recht aan een bepaalde gedraging koppelt, hetgeen voorkomt dat men een overtreding begaat omdat men immers het risico loopt om een hoge boete te krijgen. Daarnaast is ook speciale preventie een effect van de hoge boetes. Een overtreder die zojuist een hoge boete opgelegd heeft gekregen, zal over het algemeen twee keer nadenken voor hij dezelfde overtreding weer zal begaan.
De maatregel tot verhoging van boetes is voortgekomen uit een onderzoek van Justitie naar het slagvaardiger maken van het strafrecht. Na een kleine maand is nog niet te zeggen in hoeverre de beoogde resultaten behaald zullen worden met deze maatregel. Houd er in ieder geval wel rekening mee dat u de boete op tijd betaald, want ook het te laat betalen van een boete is duurder geworden.

Bron:  www.overheid.nl