Kwaliteitscontrole op de rechtspraak

Regioplan gaat in samenwerking met onderzoeksbureau Synovate vanaf februari 2011 onder burgers en professionele partijen een onderzoek houden, met als doel om de kwaliteit van de gerechten en de rechtspraak te verbeteren. Er zijn in het verleden vaker dit soort onderzoeken geweest, echter nog nooit met een landelijke dekking waarbij alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges meedoen. Continue reading →

Bewoners van zorginstellingen krijgen speciale rechten

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft een voorstel ingediend om voor bewoners van zorginstellingen concrete rechten op te nemen in de Beginselenwet.

Hierbij kunt u denken aan rechten als dagelijkse lichamelijke hygiene, gezond en voldoende eten en drinken, een schone verzorgde eigen kamer, respectvolle bejegening, de mogelijkheid tot het beleven van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid, zinvolle daginvulling, beweging en dagelijkse buitenlucht en aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing. Continue reading →