In gebreke stellen | Print |  E-mail

Het "in gebreke stellen" is het schriftelijke mededelen van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de schuldenaar dan niet binnen die termijn heeft gepresteerd dan is hij in verzuim. Uiteraard moet de prestatie van de schuldenaar dan wel opeisbaar zijn.

Wettelijke regeling
De ingebrekestelling wordt genoemd in artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek. De wet spreekt van een schriftelijke aanmaning. Dat houdt in dat ook een 'gewone' brief een ingebrekestelling kan zijn. In de praktijk zal een ingebrekestelling vrijwel altijd middels een 'aangetekende brief' gaan, maar dat is geen vereiste. De schuldeiser kan dan echter makkelijker bewijzen dat zijn wederpartij in gebreke was gesteld.

De wet geeft geen definitie van de 'redelijke termijn'. Wat redelijk is zal derhalve van de concrete situatie afhangen. Overigens zal een verweer dat in een ingebrekestelling geen redelijke termijn was gegeven niet veel kans maken als overigens vaststaat dat de schuldenaar zijn prestatie niet had verricht. 

 

Heeft u een juridische vraag?

Vraagteken

Heeft u een juridisch vraag of heeft u op dit moment een ander juridisch geschil?
Met De Juridische Helpdesk heeft u direct toegang tot praktisch en professioneel juridisch advies!
Ook voor bestaande geschillen.

Wilt u ook toegang tot direct, persoonlijk juridisch advies?
Meld u aan bij De Juridische Helpdesk.